Seminar o natječajima vezanim za turizam

U gradovima Krku i Cresu na poziv LAG Kvarnerski otoci, Ankica Bračić Ladika održala je zainteresiranim polaznicima edukaciju na temu prijava za natječaj Ministarstva turizma “Konkurentnost turističkog gospodarstva” te pojasnila detalje vezane za uvjete natječaja, prihvatljive aktivnosti te na što je potrebno obratiti pozornost prilikom ispunjavanja prijavnih obrazaca i projektne dokumentacije.

Natječaj konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma putem natječaja Konkurentnost turističkog gospodarstva će sufinancirati projekte unapređenje obiteljskog smještaja, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, za što se mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge).
Kome je seminar namijenjen? Fizičkim ili pravnim osobama koje se bave turizmom te se planiraju prijaviti na natječaje Ministarstva turizma.

U sklopu seminara planira se:

  • Informirati polaznike o uvjetima natječaja
  • Informirati polaznike o prihvatljivim aktivnostima
  • Upoznati polaznike s projektnom dokumentacijom
  • Na što obratiti pažnju prilikom ispunjavanja obrazaca i projektne dokumentacije
  • Prijava projekta putem on line forme (KTG, Ministarstvo turizma)
Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktiraje nas u našem uredu ili nam pošaljite upit putem e-maila.

Tražite partnera za prijavu projekta ili izradu poslovnog plana?