Nekoliko koraka do OPG-a

U zagrebačkom Plavom Uredu održana je još jedna edukacija “Nekoliko koraka do poljoprivrednog gospodarstva” pod vodstvom Ankice Bračić Ladika.

Polaznicima radionce prikazane su ključne informacije vezane uz naziv i sjedište OPG-a, ali i sam rad na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Naziv i sjedište OPG-a

Naziv OPG-a je ime pod kojim obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo posluje, a sadrži naziv OPG-a te ime i prezime nositelja i sjedište. OPG može koristiti i skraćeni naziv OPG-a, koji se sastoji samo od naziva OPG-a i sjedišta. Naziv se treba istaknuti na adresi sjedišta kao i u izdvojenom pogonu te na mjestima na kojima se djelatnost obavlja na otvorenom.

Sjedište OPG-a za fizičku osobu određuje se prema mjestu prebivališta nositelja OPG-a ili prema mjestu boravišta nositelja OPG-a.
OPG može promijeniti sjedište, a promjena se prijavljuje u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Rad na OPG-u

Nositelj OPG-a može samostalno ili kao poslodavac obavljati gospodarsku djelatnost poljoprivrede i povezane djelatnosti na OPG-u. Radom na OPG-u, članovi OPG-a i radnici mogu ostvariti prava i obveze iz radnog odnosa ako se ta prava ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Kada se radi o sezonskom radu, nositelj OPG-a s radnikom sklapa ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova. Ono što je važno napomenuti jest da članovi obiteljskog kućanstva mogu pomagati bez obaveze zasnivanja radnog odnosa.
Članovi obitelji također mogu pomagati u obavljanju privremenih, tj. povremenih poslova bez obveze sklapanja ugovora o sezonskom radu.

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktiraje nas u našem uredu ili nam pošaljite upit putem e-maila.

Tražite partnera za prijavu projekta ili izradu poslovnog plana?