Edukacija izrade poslovnog plana

U gradu Krku na poziv Udruge žene za otok Krk, Ankica Bračić Ladika održala je zainteresiranim polaznicima edukaciju na temu izrade kvalitetnog poslovnog plana u svrhu pokretanja novog poduzetničkog pothvata, proširenje postojeće poslovne aktivnosti ili apliciranju na neke od EU fondova.

U sklopu edukacije polaznici su:

 • Informirani o strukturi poslovnog plana
 • Upoznati sa glavnim elementima poslovnog plana:
  • podaci o poduzetniku
  • nastanak poduzetničke ideje
  • predmet poslovanja
  • lokacija
  • tržišna opravdanost
  • financijski elementi podhvata
Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktiraje nas u našem uredu ili nam pošaljite upit putem e-maila.

Tražite partnera za prijavu projekta ili izradu poslovnog plana?